Site Haritası l
Site İçi Ara
E-Belediye
Sosyal Ağlar

Hava Durumu 
 
DUYURU
Orjinal Resim

İLÇE HIFZISIHHA KOMİSYON KURULUNUN 79 NOLU MUHTARLAR/HALK TOPLANTILARI KARARI

29.06.2020 tarihinde İlçemiz Kaymakamı Halil İbrahim ACIR Başkanlığında olağanüstü toplanarak ve Komisyon Üyeleri Belediye Başkam Turgut BABAOĞLU Hendek İlçe Sağlık Müdürü Uz.Dr. Burcu BAŞARAN GÜNGÖR, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan SUNMAN, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabri DOĞAN ve Serbest Uzm. Eczacı Ahmet YAVUZ YİĞİT ' in iştiraki ile toplanmış ve aşağıdaki kararları görüşerek karara bağlamışlardır.

KARARLAR:

Covid19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bu kapsamda Vali ve Kaymakamların başkanlığında düzenli aralıklarla yapılan muhtar toplantıları İle vatandaşla buluşma şeklindeki halk toplantıları ilgi Genelgemizle İptal edilmiştir. Alınan tedbirler sonucunda kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat dönemine geçilmiş olması ve aradan geçen süre göz önüne alındığında, aşağıdaki usul ve esaslara riayet edilmek kaydıyla 01.07.2020 tarihinden İtibaren Vali ve Kaymakamların başkanlığında muhtar/halk toplantılarının yeniden başlatılması gerekmektedir.

Buna göre;

I -Düzenlenecek muhtar/halk toplantıları sırasında salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere eksiksiz uyulması,

2-Toplantıların mümkün olduğunca açık havada yapılması; temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesi,

3-Toplantıların kapalı yerlerde yapılmasının zorunlu olması halinde Koronavirüs Bilim Kurulunun rehberleri doğrultusunda;

-Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınması (her yöne en az I metre mesafe olacak ve görevli personel dâhil 4 metrekareye I kişi düşecek şekilde),

-Toplantıların yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin ölçülmesi, 38 OC dereceden yüksek ateş ölçümlerinde kişilerin içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanması,

-Katılımcıların toplantı alanına maske ile alınması ve toplantı boyunca maske kullanması, bu amaçla toplantı mekânlarında yeterli miktarda maske bulundurulması,

-Toplantı yapılacak ortak kullanım alanlarında mesafeye yönelik yer işaretlemelerinin yapılması,

-Toplantı yapılacak alanın girişinde ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulması,

 

-Toplantı sürelerinin toplanma amacını karşılayacak şekilde mümkün olduğunca kısa tutulması toplantının uzaması durumunda ara verilmesi ve pencereler açılarak ortam havalandırmasının yapılması,

-Toplantı için doğal havalandırması olan (pencereli) odaların/mekânların tercih edilmesi,

-Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırmasının doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesi, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin üretici firma önerileri doğrultusunda yapılması,

-Klima veya vantilatörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması, kullanılmasının zorunlu olması durumda ise Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan ''COVID 1 9 Kapsamında Klima/İklimlendirme

Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmesi,

-Toplantıların yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine Koronavirüs (COVlD19) kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve toplantı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılması,

-Toplantı öncesinde ve sonrasında kullanılan alanların temizlenmesi/dezenfekte edilmesi ve havalandırılması,

-Toplantı salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, kolların dayanıldığı yerler, masalar, sandalye kolçakları) temizliğine azami derecede dikkat edilmesi, Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması,

-Toplantılarda zorunlu olmadıkça yiyecek İkramından kaçınılması, yiyecek ikramında bulunulması durumunda tek kullanımlık servis ekipmanlarının tercih edilmesi,

-Servis personelinin kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni ile maske kullanmalarının sağlanması,

Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgilerinin en az 14 gün saklanması, Yukarıda belirtilen tedbirlere İlişkin 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri çerçevesinde sıralı/sorumlu amirlerce tüm birimlerimizle koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde harekel edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.

 


Arşiv  l 
Yazdır  l