Site Haritası l
Site İçi Ara
E-Belediye
Sosyal Ağlar

Hava Durumu 
 
DUYURU
Orjinal Resim

Hendek İlçesi, Büyükdere Mahallesi, 32 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen bölgede 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılması, Hendek Belediyesi Encümeninin; 16.11.2020 tarih ve 318 nolu kararıyla uygun görülmüştür. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi ile Büyükşehir Belediyelerine ". . Büyükşehir içindeki belediyelerin parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek” yetkisi verilmiştir. Buna göre; Hendek İlçesi, Büyükdere Mahallesi, 32 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda Hendek Belediyesi Encümeninin; 16.11.2020 tarih ve 3 18 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2021 tarihli; 2599 havale sayılı, 01/02/2021 tarihli; 2583 sayılı Başkanlık oluruyla encümene tevdi olunan, nihai karar alınması için Başkanlık Makamının aynı tarihli derkenarları ile Encümenimize sunulmakla okunup incelenmesinden sonra gereği düşünüldü.

Dosyasının tetkikinde; Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Hendek İlçesi, Büyükdere Mahallesi, 32 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda Hendek Belediyesi Encümeninin; 16.11.2020 tarih ve 318 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.

 

Arşiv  l 
Yazdır  l 
l Dokümanlar