Site Haritası l
Site İçi Ara
E-Belediye
Sosyal Ağlar

Hava Durumu 
 
DUYURU
Orjinal Resim

İl Hıfzıssıhha Kurulu 11/02/2021 tarihinde vali çetin Oktay KALDIRIM Başkanlığında toplanmıştır.

Son dönemde İngiltere'deki vaka artışları ile ilişkili olduğu bildirilen ve mutasyona uğramış olan SARS-CoV-2 virüsünün, İngiltere dışındaki Danimarka, Brezilya ve Güney Afrika'daki Covid-19 vakalarında da görüldüğü bildirilmektedir.

Ülkemizde de bu ülkelerden gelmiş kişilerden PCR testi ibraz etmeleri istenilmektedir. Ayrıca mutasyonlu virüsün Ülkemizde yayılıp yayılmadığını test etmek için günlük alınmış PCR numunelerinin belli bir kısmına mutasyonlu virüs kiti çalışması yapılmaktadır, Çalışma sonucunda mutasyon şüphesi olan numuneler Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarına gönderilmektedir.

Ülkemizde ve İlimizde vaka artışının önüne geçmek için mutasyonlu virüs ile enfekte kişilerin ve temaslılarının tespit edilerek en kısa sürede izolasyonlarının sağlanması büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda; İçişleri Bakanlığının 22.01.2021 tarih 1097 sayılı yazıları, Sağlık Bakanlığının 22.012021 tarih 149 sayılı yazıları ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72nci maddeleri ile İl Pandemi Kurulunun 11.02.2021/01 nolu kararı uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

I- İlimizde, mutasyonlu virüs ile enfekte olduğu tespit edilen veya şüpheli olması sebebiyle mutasyonlu virüs test sonucu beklenen kişilerin genel durumları kötü ve müdahaleye ihtiyacı var ise İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenecek hastanede, genel durumları iyi ise Valiliğimizce belirlenen Sakarya KYK kız öğrenci yurdunda izole edilmelerine,

  1. Mutasyonlu virüs ile enfekte olan vaka (negatif sonucu görülene kadar) ile temaslı olan kişilerin Valiliğimizce belirlenen Sakarya KYK kız öğrenci yurdunda izole altına alınmasına,
  2. Temaslı olanlardan uygun aralıklarla numune alınmasına,

Yukarıdaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak, bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında ise Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.


Arşiv  l 
Yazdır  l